Tot ce trebuie sa stii despre asigurarea Winter Sports


ASIGURARE WINTER SPORTS

Cu toții știm că activitățile preferate ale oamenilor în anotimpul rece se petrec pe munte. Deși sentimentul de libertate simțit pe munte este puternic, nu trebuie să uităm că trebuie să fim protejați de orice pericol. De aceea, înainte de a-ți face bagajele și să pleci spre munte, noi te sfătuim să îți faci și asigurare. 
Și cu toate astea, vă întrebați care sunt despăgubirile ce pot fi acordate. În tabelul de mai jos, sunt toate detaliile de care aveți nevoie.

CARE SUNT EVENIMENTELE CARE NU FAC OBIECTUL ASIGURĂRII?

Evenimentele neasigurate pentru toate ramurile domeniului
Protecţia prin asigurare nu se aplică pentru prejudiciile rezultate în următoarele împrejurări:
o Revolte/ evenimente de război/ acte de terorism
o Grevă
o Participarea la acte de violenţă de orice natură
o Suicid sau tentativă de suicid
o Dispoziţii impuse de către autorităţi
o Radiaţii ionizante sau energie atomică
o Influenţa alcoolului, a drogurilor sau altor medicamente
o Competiţii în domeniul sporturilor cu motor
o Prejudicii produse sau estimate deja la momentul rezervării sau al începerii călătoriei
o Epidemii şi pandemii
o Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor de călătorie emise de către Ministerul Afacerilor Externe
o Catastrofe naturale, fenomene seismice sau condiţii atmosferic nefavorabile
o Pierderea de beneficii asociate sejurului
o Embargouri, sancţiuni economice, financiare sau comerciale

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate WINTER SPORTS

o Măsuri terapeutice şi alte demersuri prescrise de medic, care constituie motivul pentru efectuarea călătoriei sau a căror necesitate era cunoscută înainte de începerea călătoriei sau la momentul încheierii asigurării
o Cure, măsuri de acupunctură, masaj şi wellness, fango, drenaj limfatic
o Costurile asociate măsurilor terapeutice pentru afecţiunile existente (fizice şi psihice)
o Dacă persoana asigurată nu beneficiază de asigurare socială sau dacă acţiunea de prezentare a documentelor de către persoana asigurată eşuează, se va scădea din suma de restituire pentru cheltuielile de sănătate o participare personală de 20% 
Asigurare pentru bagaje
o Numerar, carduri de credit, chei, legitimaţii de călătorie
o Prejudiciile rezultate ca urmare a intenţiei sau a culpei grave
o Prejudiciile rezultate ca urmare a ambalării, respectiv depozitării insuficiente, respectiv necorespunzătoare
o Prejudiciile rezultate ca urmare a abandonării, mutării, pierderii sau căderii 
Răspundere civilă obligatorie pentru călătorie
o Prejudiciile produse în asociere cu o competiţie sportivă
o Prejudiciile survenite în asociere cu bunuri oferite sau obţinut cu titlu de închiriere sau arendate
o Prejudiciile cauzate cu intenţie


SUNT APLICABILE LIMITE DE ACOPERIRE?

Asigurare pentru bagaje
o În cazul distrugerii complete, a pierderii sau a avarierii: valoarea actualizată, fără a depăşi însă preţul de achiziţie, respectiv costurile pentru lucrările de reparaţii
o Costurile pentru procurarea de noi documente emise de cătreautorităţi maxim 10% din suma asigurată
o Soluţii pentru corectarea acuităţii vizuale sau alte elemente auxiliare protetice în cuantum de până la 20% din suma asigurată
o Telefoane mobile: suma achitată efectiv; max. 220 RON
o Pentru totalitatea bunurilor de valoare, max. 50% din suma asigurată
o Furtul de la bordul autovehiculului pentru totalitatea bunurilor asigurate, max. 50% din suma asigurată

Protecţie în caz de întârziere
o În cazul unei cazări necesare în apropierea aeroportului de plecare max. 440 RON 

CARE SUNT OBLIGAŢIILE CARE ÎMI REVIN?

Asiguratului îi revine obligaţia:
o de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere.
o de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare .
o de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şide a prezenta documente justificative în acest sens.
o de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.).
o de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente.
o de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale

Când intră în vigoare şi când încetează acoperirea?

o Protecţia conferită prin asigurare intră în vigoare la data de început a călătoriei asigurate şi încetează la termenul convenit de încetare, cel târziu însă la data întoarcerii din călătoria asigurată.
o Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.

Cum pot rezilia contractul?

o Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare. Dacă durata contractului este mai scurtă de 6 luni, nu există drept de retragere.
o În cazul în care contractul de asigurare a fost încheiat prin vânzare la distanţă, dreptul de retragere există doar pentru contractele cu o durată mai mare de o lună.
o Dacă călătoria este amânată sau anulată de organizatorul călătoriei.


Rezerva un sejur de ski la Bansko - https://goo.gl/QPaiyP
Rezerva un sejur de ski la Borovets - https://goo.gl/6CMa75

SOURCE AND TAGS